Tájékoztató a

BERZSENYI GIMNÁZIUM TÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY

2003. évi működéséről
A Berzsenyi Gimnázium Történeti Alapítvány adószáma: 18097041-1-41
Az alapítvány célja:
Az 1858-ban alapított Berzsenyi Dániel Gimnáziumban és a vele 1941-ben összevont 1872-ben alapított Bolyai Gimnáziumban valaha működött alapítványok szellemét felidézi, azok alapítóinak emléket állítani, szándékaiknak megfelelően, de a mai kor követelményeihez igazítva tevékenységüket feltámasztani.

Ennek megfelelően az Alapítvány célja, hogy elősegítse a Berzsenyi Dániel Gimnázium fejlesztési elképzeléseinek megvalósulását, ösztöndíjjal támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű diákokat, az iskola nemzetközi kapcsolatteremtését, a diákok és tanárok külföldi cseréjét, az iskolai könyvtár fejlesztését, valamint minden olyan törekvést, amely a Berzsenyi Dániel Gimnázium szakmai színvonalának emelésére és a diákok öntevékenységének erősítésére irányul.
 
Az alapítvány további célja, hogy:
  • a Berzsenyi Dániel Gimnázium, kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó tanárainak és diákjainak érdemeit elismerje
  • ápolja a volt a volt tanárok és kiemelkedő diákok emlékét
  • segítse az iskola történetének feltárását
  • hagyományokat őrizzen meg és élesszen újjá
 
Az alapítvány bevételei és kiadásai:
Bevétel Kiadás
Szja 1% 279 846 Ft
Kamat 58 830 Ft
Hoffer és Petőfi ösztöndíj 650 000 Ft
Berzsenyis jelvény 81 490 Ft
ÖSSZESEN 338 676 Ft 731 490 Ft

A Berzsenyi Gimnázium Történeti Alapítvány adószáma: 18097041-1-41

Bankszámla: 11713005-20421669