Berzsenyi Dániel Gimnázium Hálózati Etikett
 
A Berzsenyi Dániel Gimnázium számítógépes erõforrásainak, hálózatának használata széles körben elterjedt az iskola dolgozói (a tanuló ifjúság és a tanárok) között. A számítógépek tanórai és tanítási idõn túli használata, az elektronikus kommunikáció iskola épületén belüli és kívüli elterjedése szükségessé teszi a Hálózati Etikett (Netiquette), használati szabályzat minimális összefoglalását.
 
Hardver használata
A diákok a tanítási órán a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhatnak. Tanítási idõn kívül ügyeleti idõben a 80-as terem gépeit és azok perifériáit használhatják. A szertárakban és a könyvtárban elhelyezett gépeket csak tanár engedélye esetén vehetik igénybe.
A számítógépes munka során tapasztalt hardver hibát a felhasználónak kötelessége jelenteni a felügyelõ tanárnak vagy a rendszergazdának.
A szándékosan okozott kárt az elkövetõje köteles megtéríteni és a továbbiakban nem használhatja, csak tanítási órán a számítógépeket. Az iskola minden dolgozójának érdeke és kötelessége, hogy mások károkozását megakadályozza.
 
Szoftver használata
A felhasználók a munkaállomásokon és a hálózaton a rendszergazda által engedélyezett programokat és más állományokat rendeltetésszerûen használhatják, a shareware és freeware programokat lemásolhatják.
A számítógépek alapbeállításait (a boot folyamatot és a Windows grafikus felületet) csak engedéllyel szabad megváltoztatni. Ez ellen a szabályok ellen vétõt figyelmeztetjük és többszöri figyelmeztetés után a tanítási órán kívüli géphasználattól bizonyos idõre eltiltjuk.
 
Egyéni jogok védelme
Az iskola minden diákja, tanárja, dolgozója és más tanfolyami hallgatók egyéni felhasználói nevet kapnak. Más egyéni felhasználói nevét és jelszavát használni szigorúan tilos, következménye az egyéni azonosító megvonása illetve bizonyos idõre a gépterembõl való kitiltás. A hálózati munka befejezése után a hálózati operációs rendszerbõl mindenkinek kötelessége kilépni.
Más elektronikus adatának, jelszavának és dokumentumainak megszerzésére tett kísérlet fegyelmi következményekkel jár!
A diákok a hálózati winchesteren 2 MB területet használhatnak. Indokolt esetben (pl. nagyobb terjedelmû dokumentum készítése esetén) ennél többet is engedélyezhet a rendszergazda. A saját területen csak a tanuláshoz, illetve munkához szükséges állományok tárolhatók. A felhasználók a merevlemez területükön nem tárolhatnak és használhatnak játéprogramokat csak külön engedéllyel.
 
Internet szolgáltatás
A BDG hálózatának www és ftp szolgáltatása az iskola épületén kívülrõl is elérhetõ az Interneten keresztül. A felhasználók, jelszavuk megadása után otthonról is elérhetik home könyvtárjukat is.
A gimnázium Honlapját és azon keresztül az egyéni publikációkat korlátlanul olvashatja mindenki.
 
Levelezés
Minden egyéni felhasználói névvel rendelkezõ diák és tanár a telepített levelezõ rendszerrel (PMail) hivatalos és magánlevelezést folytathat saját postafiókján keresztül. A levelek fejlécét mindig szabályosan ki kell tölteni. Bárkivel levelezik a felhasználó, a levél tartalmának meg kell felelni az általános erkölcsi normáknak. Ne írjál semmi olyasmit egy elektronikus levélbe, amit nem küldenél el egy levelezõlapon.
 
Weblap készítés
A hálózat felhasználói a gimnázium www-szerverére publikálásra szánt weblapokat helyezhetnek el a saját lemezterületük terhére. A BDG Honlapját az igazgató által kijelölt személy tartja karban. A diákok honlapja az osztály honlapon keresztül érhetõ el.
 
Budapest, 1998.szeptember
Számítástechnika munkaközösség