A gimnáziumba való jelentkezés feltétele:
 

A 6 évfolyamos speciális matematika tagozatra a jelentkezés feltétele:

A központi írásbelin elért matematika legalább 24 pont

A 4 évfolyamos tagozatokra a jelentkezés feltétele:

A központi írásbelin elért magyar legalább 30 és matematika legalább 19 pont

 
Felvételi tájékoztató
 
Elérhetőségünk:
Berzsenyi Dániel Gimnázium
1133 Budapest, Kárpát u. 49 –53.
Tel./fax: 359 – 1613
Internet elérhetőség: www.berzsenyi.hu
Az iskola OM azonosítója: 035243
 
Iskolánkról általában:
  • Budapest Főváros Önkormányzata a Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelőtestületének a főváros ifjú nemzedékéért és annak oktatásáért végzett kiemelkedő pedagógiai munkájáért a PRO URBE BUDAPEST díjat adományozta 1996. november 15-én.
  • A Berzsenyi Dániel Gimnázium a „Minőségi nevelési-oktatási intézmény” cím birtokosa – 2003. január 1-től.
  • Iskolánk évtizedek óta a budapesti gimnáziumok élmezőnyében szerepel a nemzetközi és országos versenyek, valamint az egyetemi és főiskolai felvételik eredményét tekintve.
  • Az elmúlt néhány év alapján - több éves átlagot tekintve - az iskolánkban végzett diákok közel 90%-át vették fel első nekifutásra a különböző felsőoktatási intézmények.
  • Minden évben sok tanulónk jut tovább és ér el kiváló helyezést az Országos Tanulmányi Versenyek országos döntőin és egyéb országos ill. nemzetközi versenyeken.
  • Kiemelt feladataink közé számítjuk az idegen nyelvek oktatásának fejlesztését. Az intenzív nyelvtanulást segítjük elő azzal, hogy az elsősök számára haladó angol és német csoportok indulását is lehetővé tesszük - megfelelő számú haladó szinten tudó tanuló jelentkezése esetén. Ezen felül olasz és francia nyelvi csoportokat indítunk, ill. a humán tagozatosok számára latin nyelvet is oktatunk. Szakköri keretben biztosítunk lehetőséget az eszperantó és az orosz nyelv számára.
  • Érettségiző évfolyamainkon a minimum középfokú, C típusú állami nyelvvizsgával rendelkezők aránya több, mint 120%, egyre többen teszik le a felsőfokú C típusú nyelvvizsgát is.Köszönhető mindez az iskola tanárainak és a kerület nyelvvizsga programjának.
  • Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, így lehetőségünk van kedvezményes diákcserék lebonyolítására. Diákjaink rendszeres kapcsolatban állnak olasz, német, francia és angol iskolákkal, és állandó élő kapcsolatunk van pozsonyi és brassói magyar tannyelvű középiskolákkal. Tanulóink számára nyaranta erdélyi táborozásra nyílik lehetőség.
 
Képzési rendszerünkről:
Az iskolában évfolyamonként négy speciális tantervű osztály van, alaptantervű osztályt nem indítunk.  Mindegyik osztályunkba felvételi vizsgával lehet bekerülni. A felvételi vizsgán szerzett pontok mellett beszámítjuk az általános iskolai tanulmányi eredményeket is (5-6-7. osztály év végi, 8. osztály félévi osztályzatait). Mindegyik osztályunkban csoportbontásban tanítjuk az informatikát, a matematikát és az idegen nyelveket.

1. KLASSZIKUS HUMÁN SPECIÁLIS TANTERVŰ OSZTÁLY (négyévfolyamos képzés)

Emelt óraszámban egyedi tanterv szerint tanítunk magyart és történelmet. Ez nemcsak a tantárgyak részletesebb, alaposabb tanítására nyújt lehetőséget, de alkalmat teremt a két tantárgy összehangolására, a történelmi események emberi dimenzióinak bemutatására, az irodalmi művek gazdagabb kibontására valamint a művek korba ágyazottságának és koroktól független üzenetének bemutatására.

Történelemből a hagyományos politika és gazdaságtörténet mellett nagyobb teret kap az életmód, technika, filozófia, művészettörténet; a módszerek tekintetében pedig a szóbeliség, a szövegértésnek és az ismeretek alkalmazásának a fejlesztése, a diákok önállóságát ösztönző feladatok.

Nyitott, befogadó, autonóm, gondolkó fiatalokat szeretnénk nevelni diákjainkból, akik tájékozottak az egyetemes és a nemzeti kultúra területén. Ezért kötelező mindenki számára ebben az osztályban a latin nyelv. Második idegen nyelvként angolt, németet vagy franciát tanulhatnak. Mindkét nyelvet (a latint és egy modern idegen nyelvet) emelt óraszámban tanítjuk.

Felvételi tárgyak: történelem (iskolai), magyar (iskolai), magyar nyelv (központi) és matematika (központi)

2. KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OSZTÁLY (négyévfolyamos képzés)

Az osztály fele fizika speciális tantervű (kódszáma:32), fele pedig kémia-biológia speciális tantervű (kódszáma: 31). Az osztály egésze emelt szintű matematikát tanul. A fizika tagozat magas matematika óraszáma lehetővé teszi az emelt szintű érettségit (a fizika mellett) ebből a tantárgyból is. Fizika tagozaton a magas óraszámú informatika oktatás középszintű érettségire készít fel. Utolsó évben kellő számú jelentkező esetén lehetőség van informatikára szakosodni. Ebben az esetben az emelt szintű érettségire fizika helyett informatikából készítjük fel a tanulót. Amennyiben kevés a jelentkező, akkor fakultációs óra keretében (tanórákon kívül) történhet a felkészítés az emelt szintű informatika érettségire.

Nyelvtanulási lehetőségek: angol, német, olasz, orosz és francia közül kell kettőt választani.

Felvételi vizsga fizika tagozatra: 
központi: magyar nyelv és matematika
iskolai: fizika

Felvételi vizsga biológia-kémia tagozatra
központi: magyar nyelv és matematika
iskolai: biológia és kémia

3. SPECIÁLIS TANTERVŰ IDEGENNYELVI OSZTÁLY (négyévfolyamos képzés)

Az osztály fele német-angol speciális tantervű: mindkét nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. Tekintettel a viszonylag magas idegennyelvi óraszámokra, azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek német nyelvi tudása még nem éri el a középfokú nyelvvizsga szintet, angolból pedig kezdők.

Felvételi tárgyak: német nyelv (iskolai), magyar nyelv (központi) és matematika (központi).

Az osztály másik fele olasz speciális tantervű: az olaszt kiemelt óraszámban tanítjuk, az angolt, mint második idegen nyelvet, alapóraszámban. Az olasz kezdő, az angol középhaladó szintről indul.
Angolból a tudásszintet a szóbeli felvételin mérjük.

Felvételi tárgyak: magyar (iskolai), magyar nyelv (központi) és matematika (központi). 

4. SPECIÁLIS MATEMATIKA TANTERVŰ OSZTÁLY (hatévfolyamos képzés)

Hatévfolyamos osztályunk egy van, ez speciális matematika tantervű, ahová kifejezetten a matematika iránt érdeklődő és e tárgyból tehetséges gyerekeket várjuk.

Iskolánkban 1963 óta működik speciális matematika tagozat, amely az 1993/94-es tanévtől hatévfolyamos gimnáziumi osztályként működik. Komoly tapasztalatok és kiváló eredmények birtokában hirdetjük meg a 2005/2006. tanévre is speciális matematika tantervű hatévfolyamos osztályunkat. Évfolyamonként egy osztályt működtetünk, alaptantervű osztályunk tehát nincs.

A hatévfolyamos matematika tagozat képzési rendszere:
Célunk az általános alapműveltség elsajátíttatása mellett a matematikai képességek kiemelt fejlesztése ill. az átlagosnál magasabb szintű képzés biztosítása.

A magasabb óraszám matematikából azt jelenti, hogy elsősorban az összefüggések felismertetésére, az önállóság növelésére, a képességek kibontására, a tananyag bővítésére és elmélyítésére fordítunk több időt. A magas színvonalú matematika képzés mellett nagy súlyt kap az anyanyelvi és az idegennyelvi képzés is. A matematikát, az informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk.

Felvételi tárgyak: -központi magyar nyelv és irodalom valamint matematika (2006. január 27. 14.00 !!!),
- speciális matematika írásbeli (majd az itt elért eredmények alapján szóbeli vizsgára hívjuk be a tanulókat)
 
TÁJÉKOZTATÓK szülőknek és diákoknak
A diákok az ún. Nyílt délután keretében ismerkedhetnek az iskolával
2005. november 11-én, pénteken du. 15 órától.
Sajnálatos módon a nyolcadikosok számára íródott felvételi tájékoztató könyvben tévesen jelentették meg a nyílt nap idejét. 2005. november 05-én az iskola zárva tart.
A nyolcadik osztályosok részére matematikából tehetségkutató versenyt rendezünk
2005. november 11-én 15 órától. (A legjobb eredményt elért tanulók felvételt nyernek a korosztályuknak megfelelő speciális matematika tantervű 8. osztályba.)
Jelentkezés a helyszínen, 15 perccel a verseny előtt.
 
Előkészítő tanfolyamok
Előkészítő tanfolyam indul a hatévfolyamos speciális matematika és a négyévfolyamos tagozatokra jelentkezőknek.
(Az előkészítő foglalkozások az írásbeli felvételi vizsgákig tartanak.)

MAGYAR (a humán és olasz tagozatokra): (8 000,-Ft)
minden héten (összesen 15 alkalommal), csütörtökön 15.00 -15.45
tartja: Terjéki Ildikó
helye: magyar; 212. terem (II. emelet) 
az első foglalkozás időpontja: 2005. október 6. 15.00 (212-es teremben)

TÖRTÉNELEM (csak a humán tagozatra): (8 000,-Ft)
minden héten (összesen 15 alkalommal), csütörtökön 16.00-16.45
tartja: Csimár Csaba
helye: 117. terem (I. emelet) 
az első foglalkozás időpontja: 2005. október 6. 15.00 (212-es teremben)

FIZIKA (10 000,- Ft )
minden héten, csütörtök 15.00-16.00
tartja: Baranyai Klára
helye: 39. terem ( földszint )
az első foglalkozás időpontja: 2005. október 06.

KÉMIA (10 000,- Ft )
minden második héten, kedden 15.00-16.30
tartja: dr. Sárai Ilona
helye: 35. terem ( földszint )
az első foglalkozás időpontja: 2005. október 4.

BIOLÓGIA (10 000,- Ft)
minden második héten, kedden 15.00 – 16.30
tartja: dr.Hauptné Rákosfalvy Ildikó
helye: 35. terem ( földszint )
az első foglalkozás időpontja: 2005. október 11.

NÉMET NYELV (10 000,- Ft)
minden héten, hétfőn 15.00-16.00
tartja: Vereckei Noémi
helye: 209. terem (II.emelet)
az első foglalkozás időpontja: 2005. október 3. 

MATEMATIKA nyolcadik osztályosok részére: (10 000,- Ft)
minden héten, hétfőn 15.00-16.00 vagy 16.00-17.00
tartja: Bényei Károly
helye: 04. terem (fdszt)
az első foglalkozás: 2005. október 3.

MATEMATIKA hatodik osztályosok részére: (10.000,-Ft.)
minden héten, szerdán 15.00-16.00
tartja: Nemecskó István
helye: 06 terem (fdszt)
az első foglalkozás: 2005. október 05.

MATEMATIKA hatodik osztályosok részére: (10.000,-Ft.)
minden héten, csütörtökön 15.00-16.00
tartja: Gálné Györgyné
helye: 104. terem (1.em)
az első foglalkozás: 2005. október 06.

Olasz illetve angol nyelvekből nem indul előkészítő.
Befizetés az előkészítőkre:
Szabó Attiláné
helye: I.em. 109. szoba
ideje: 2005. szeptember 20. – október 14. hétköznap 14.00 – 15.30 óra között Illetve pénteki napokon 13.30-14.30 között

Fontos!
Szeretnénk, ha a XIII. kerület általános iskoláiból minél többen járnának hozzánk. Eredményes felkészülésüket azzal is segítjük, hogy számukra előkészítő tanfolyamainkat kedvezményesen hirdetjük meg, azaz egységesen 5000,- Ft-ot / a magyar illetve a történelem előkészítő estén csak 4.000,- Ft-t kell csak befizetniük (a kedvezmény a XIII. kerület általános iskoláinak tanulóira vonatkozik, nem pedig a kerületi lakosokra).

Kérjük, hogy a tanfolyamra való befizetéskor mutassák be diákigazolványukat! (Enélkül a kedvezményt nem áll módunkban megadni.)
 
Felvételi rendszerünkről általában
Mindegyik osztályunkba felvételi vizsgával lehet bekerülni, de természetesen a felvételi összpontszámába beszámítjuk a jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeit is.

Bármely tagozatunkra jelentkező tanulók magyar nyelvből és matematikából meg kell, hogy írják a felvételi eljárást megelőző (központi) felvételi feladatsort! Felhívjuk figyelmüket, hogy azok a tanulók, akiknek írásbeli munkája akár magyar nyelvből, akár matematikából nem haladja meg az iskolai pontszámítás szerinti 0 (azaz nulla) pontot, nem nyerhetnek felvételt egyik tagozatunkra sem.

Ezt követően kerül sor a tagozat választásnak megfelelő iskolai vizsgákra, melyek írásbeli és szóbeli részből állnak. Szóbeli vizsgákra csak azokat a tanulókat hívjuk be, akik a központi és az iskolai írásbelin valamint a hozott pontok alapján a legjobban teljesítettek.
 
Tájékoztató a nyolcadik osztályosok
felvételi vizsgáinak menetéről
A központilag szervezett egységes írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés határideje:
2005. december 09. (péntek)

Felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsga 8. osztályosoknak:
2006. január 28. (szombat) 10 óra

Betegség esetén pótnap:
2006. február 02. (csütörtök) 14.00 óra

A jelentkezők felvételi eljárást megelőző vizsgákon elért eredményeit 2006. február 10-én 16.00-tól az iskola aulájában tesszük közzé.

A gimnáziumi felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 
2006. február 17. (péntek) - (Jelentkezési lapján a jelentkező iskolánk több tagozatát is megjelölheti).

Azok a tanulók, akik a felvételi eljárást megelőző vizsgát nem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban írják meg, gimnáziumi felvételi jelentkezési lapjukhoz mindenképp csatolják a vizsga eredményeit tartalmazó ’értékelő Lap’ másolatát.

Az iskolai írásbeli felvételi vizsgák időpontja:
Humán tagozat: 2006. február 21. kedd 15 óra
035243 - 20

Olasz tagozat: 2006. február 21. kedd 15 óra
035243 – 41

(A humán és az olasz tagozatra jelentkezők magyarból közös iskolai írásbelit írnak. A humán tagozatra jelentkezők a közös magyar írásbeli után írják meg a történelmet.)

Biológia-kémia tagozat: 2006. február 22. szerda 15 óra
035243 - 31

Fizika tagozat: 2006. február 23. csütörtök 15 óra
035243 - 32

Német-angol tagozat: 2006. február 24. péntek 15 óra
035243 - 43

Betegség esetén pótnap valamennyi tagozatra: 2006. február 27. hétfő 15 óra

Az írásbeli vizsgák eredményét az aulában kifüggesztjük 2006. március 03-án (pénteken), és itt tesszük közé az írásbeli vizsgák eredményét, valamint a szóbeli vizsgákra behívottak listáját.
Az írásbeli vizsgák eredményéről külön értesítést nem küldünk ki!
Az írásbeli dolgozatok megtekintése: 2006. március 06. 8.00-16.00 óráig
A szóbeli vizsgákat minden tantárgyból 2006. március 09-én csütörtökön tartjuk (reggel 8 órától).
A szóbeli vizsgákat követően az aulában tesszük közzé a végső eredménylistát.
 
Tájékoztató a hatodik osztályosok
felvételi vizsgáinak menetéről
Hatosztályos gimnázium kódja: 035243 – 10

A központilag szervezett (felvételi eljárást megelőző) írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2005. december 09. péntek

(Jelentkezési lap az iskola portáján átvehető)

Felvételi eljárást megelőző írásbeli felvételi vizsga 6. osztályosoknak:

2006. január 27. (péntek) 14 óra

Betegség esetén pótnap: 2006. február 02. (csütörtök) 14 óra
(Csak orvosi igazolással lehet pótdolgozatot írni!)

A jelentkezők felvételi eljárást megelőző vizsgákon elért eredményeit 2006. február 10-én 16.00-tól az iskola aulájában tesszük közzé.
Az előzetes felvételi eljárás keretében írt írásbeli dolgozatok megtekintése:
2006. február 13. 8.00-16.00

A gimnáziumi felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 
2006. február 17. (péntek)
(Jelentkezési lap az Internetről letölthető.)

A speciális matematika tagozat írásbeli vizsgájának időpontját később jelölik ki.
A szóbeli vizsgára behívottak névsorát 2006. március 3-án tesszük közzé.
A speciális matematika írásbeli dolgozatok megtekintése: 2006. március 6-án  8.00-16.00
A szóbeli vizsgákat 2006. március 07-én kedden tartjuk (reggel 8 órától).
A szóbeli vizsgákat követően függesztjük ki az aulában a végső eredménylistát.