Mit és mikor?

A rendes érettségi vizsgák megkezdésének feltétele legalább 50 óra iskolai közösségi szolgálat teljesítése.

Az IKSZ kereteiben önzetlenül segíthetsz azoknak, akiknek leginkább szeretnél. A projektek sikeres teljesítéséhez tanári segítséget is kapsz.

A kötelező 50 órát a 9-10. évfolyamon kell teljesítened. (2016. szeptemberétől felmenő rendszerben, tehát ez a megkötés még csak a 2016-ban induló 9.-es osztályokra vonatkozik. Viszont jelenlegi felsőbb évfolyamoknak is azt javasoljuk, hogy legalább az órák többségét még a 11. vagy 12. évfolyam előtt teljesítsék, mivel akkor már ütközni fognak a szolgálati időpontok a fakultációkkal és az érettségire való felkészüléssel.)

Te döntheted el (a szüleiddel egyeztetve), hogy két vagy egy tanévre arányosan osztod-e el az 50 órát.

IKSZ-et a nyári szünetekben is teljesíthetsz, de lehetőleg olyan feladatokat válassz, amelyeknél rendszeresen, hosszabb távon segíthetsz. Sajnos a rászorulóknak szükségük van alkalmi, intenzívebb, „tűzoltó” akciókra is, de valóban hasznos, előremutató segítséget azzal nyújtasz számukra, ha rendszeresen és nem csak rövid ideig támogatod őket.

A Nemzeti alaptanterv ”célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét.”

"A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása."

Iskolánkban a következő tevékenységi területeken teljesíthetsz IKSZ-et:

A fentiek közül érdemes legalább két tevékenységi területről egy-egy hosszabb szolgálatot kipróbálnod. Vannak viszont olyan szolgálataink (elsősorban a rászoruló gyerekkel és a fogyatékkal élőkkel közös tevékenységek ilyenek), ahol jobb, ha végig ugyanazokkal a segített személyekkel maradsz. Az esetükben hosszabb időt igényel a bizalom, a jó kapcsolat kialakítása, egymás megismerése; lényeges eredményeket csak ezt követően érhettek el. Hatékonyabban is tud nekik segíteni az, aki már több időt töltött el velük.

Ha az egy vagy két hosszabb szolgálatodból 50-nél valamivel kevesebb órát sikerült gyűjtened (pl. mert néhány alkalommal indokoltan hiányoztál a szolgálatokból), az akcióprogramok közül választhatsz olyan egyszeri segítő tevékenysége(ke)t, amellyel kiegészítheted az óraszámodat.

A hosszabb szolgálati lehetőségeket és a minden diák számára fontos egyéb információkat a BDG-IKSZ 2017 Facebook-csoportban találod meg.

Az akcióprogramokat a BDG-IKSZ 2017 AKCIÓCSOPORT-ban követheted egész évben folyamatosan.

Az 50 órából összesen maximum 25 órát teljesíthetsz (beleértve az ezekhez a szolgálatokhoz tartozó felkészítő és feldolgozó órák számát is):

és / vagy
Az általad választani kívánt fogadószervezetek nevét (valamint az IKSZ-koordinátoruk nevét és elérhetőségét) legkésőbb január 31-éig kell eljuttatnod a honlapunkról letölthető formanyomtatványon az „elsőbbségi” postaládába, ha a tanítási év közben (is) szeretnél náluk IKSZ-et teljesíteni. Ha csak a nyári szünetben szeretnél ott szolgálatot tenni, legkésőbb április 30-áig kell leadnod a fenti adatokat.

Az IKSZ-es órák mindig 60-percesek. Az odajutás, az utazás ideje nem számít bele! (És 60 percesnél rövidebb sem lehet egy IKSZ-es óra!)

2016. szeptemberétől a „közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.”

A legtöbb fogadószervezet tanítási év közben hétvégéken nem tud ilyen lehetőséget biztosítani, de pl. a nyári gyerektáborokban ezentúl valószínűleg napi 4-órás (esetleg 5-órás) turnusok lesznek.

A felkészítő és a feldolgozó órák többségét az iskolában tartjuk szerdán reggel a tanórák előtt, valamint kedden és csütörtökön 15 vagy 16 órától. Alkalmanként előfordulhat, hogy egy-egy ilyen órát ezektől eltérő időpontban, a szolgálat helyszínén szervezünk meg. Kisebb csoportos szolgálatoknál lehetőség van a fentiektől eltérő időpontot is egyeztetni, ha a csoporttagoknak más időpont alkalmasabb.

Ezekre az órákra általában nem kell előre készülnöd, és nem kell semmit sem magaddal hoznod. Az viszont nagyon fontos, hogy mindig időben ott legyél (különben elrontod a játékot)!

A felkészítő órák közül legfeljebb 5-öt írhatunk be neked az elektronikus naplóba. A beírható feldolgozó órák maximuma szintén 5 óra. A diáknaplódba viszont az összes ilyen órádat be kell írnod, azokat is, amelyek már az 5-ön felül vannak! (Tehát legalább 40 – nem felkészítő, nem fedolgozó, hanem – ún. kontaktórát kell teljesítened.)

Egyes szolgálatoknál 5 óránál hosszabb felkészítésre van szükség. Ezeken a felkészítéseken önkéntesen részt kell venned, hogy utána sikeresen teljesíthetsd az általad választott szolgálatot. (Ezeket az órákat mindenképpen írd be a diáknaplódba, mert van, ahol a felkészítés teljesítése nélkül nem kezdheted meg a szolgálatot!)

Az is előfordulhat, hogy két olyan szolgálatot választasz, amelyeknek előfeltétele a néhány órás felkészítésen való részvétel, és ezek összesen 5 óránál többet adnak ki. Ilyenkor is minden felkészítő órát be kell írnod a diáknaplódba (hogy igazolni tudd, hogy részt vettél a szükséges felkészítésen), viszont az elektronikus osztálynaplóba csak 5 órát tudunk ezek közül beírni.

Az 50. órád feletti óráidat már nem írhatjuk be az elektronikus naplóba. A kötelező 50 óra teljesítése után te döntheted el, önkéntesként szeretnéd-e folytatni a tevékenységedet (ha erre van lehetőség a fogadószervezetnél és szerződést kötsz velük) vagy IKSZ-esként végzed továbbra is. Az utóbbi esetben az óráidat írod tovább a diáknaplódba, és mi is a statisztikákba, csak az osztálynaplókba és a bizonyítványokba nem kerülnek be. (Szükség esetén igazolást ki tudunk róluk állítani. Az önkéntesként végzett óráidról csak a fogadószervezet tud igazolást adni.)