Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Hit-és erkölcstan és erkölcstan oktatás a 2022/2023. tanévben

2022.02.28
Egyházi bemutatkozó

A 2022/2023. tanévben gimnáziumunkban a 7-8. évfolyamon tanulók részére kötelezően választható a hit–és erkölcstan vagy erkölcstan oktatás.

Az intézményünkben a hitoktatást vállaló egyházak 2022. március 07-én, 16.30 órakor mutatkoznak be a jelenlegi 7.C. osztály szülőinek és tanulóinak - a járványügyi helyzetre tekintettel online.

A találkozó linkje: https://meet.google.com/qot-nqyh-hbk

A szülőknek / gondviselőknek minden év május 20-ig kell nyilatkozniuk arról, hogy ha a kötelező hit - és erkölcstan oktatás keretében, a hitoktatást választják, azt melyik egyház szervezésében szeretnék igénybe venni a következő tanévben (2022-2023).

A 2022. szeptemberében induló 7.C osztály szülőinek a júniusi beiratkozáskor kell nyilatkozniuk arról, hogy gyermekük részére mely iskolai oktatást választják.

A szülő választását tanév közben nem változtathatja meg.

A hit-és erkölcstan és az erkölcstan oktatásról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és 20/2012. (VIII. 31.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról című EMMI rendelet rendelkezik.

A döntés meghozatalában segíthet, ha részt vesznek ezen a tájékoztatón, amelyre szeretettel várjuk Önöket!

A Római Katolikus Egyház plakátja és videói itt érhetőek el: