Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Felvételi

2007.01.11
Központi írásbeli 6 osztályos: 2007. január 26. péntek, 14 órakor
Központi írásbeli 4 osztályos: 2007. január 27. szombat, 10 órakor
pót: 2007. február 1. csütörtök 14 órakor (csak orvosi igazolással)
Központi írásbeli eredménye megtekinthet? az aulában : 2007. február 9-én pénteken 16 órától
Általános felvételi eljárás
A jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2007. február 16. Tudnivaló a jelentkezésr?l: A 6. osztályos diákok a jelentkezési lapot letölthetik az internetr?l: http://www.kir.hu KIFIR továbbtanulási adatlapcsomag címen, vagy az általános iskolában kérhetnek. A kitöltött jelentkezési lapokból 1 példányt el kell küldeni Gy?rbe, a többit a kiválasztott középiskolákba kell eljuttatni. A 8. osztályos diákok az iskolával együtt töltik ki a jelentkezési lapot, majd az iskola továbbítja Gy?rbe és a megjelölt középiskolákba. A jelentkezési lapra feltétlenül írják rá a diák az OKTATÁSI AZONOSÍTÓSZÁMÁT, mert e nélkül a jelentkezési lap érvénytelen. A felvétellel kapcsolatos tájékoztatásokat az aulában lehet megnézni. Írásbeli értesítést csak áprilisban a felvételi végeredményr?l küldünk.