Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

A „Tudásért” Ösztöndíj Alapítvány

2007.05.15
Pályázati felhívás

Pályázhatnak: azok a magyarországi születésű, magyar állampolgárságú tanulók, akik a 2007-2008 as tanévben a BDG 11. évfolyamára járnak majd és:

  • műszaki, vagy közgazdasági érdeklődésűek
  • jó tanulmányi előmenetelűek (minimum 4,8-as tanulmányi átlag)
  • a középiskola elvégzése után főiskolán, vagy egyetemen szándékoznak továbbtanulni
  • tanulmányaik folytatását családjuk rossz anyagi helyzete veszélyezteti.

Az ösztöndíj minimális havi összege az alaptőke (3,4 millió Ft) kamatának 1/192-ed része, jelenleg (az 1%-os felajánlásoknak köszönhetően) havi 4000 Ft. (Az ösztöndíj folyósítása szünetel, ha a diák egy félévben nem teljesíti a 4,8 tanulmányi átlagot). Az ösztöndíjat a 2007-2008-as tanévben maximálisan három 11. évfolyamos tanuló nyerheti el. A pályázat benyújtásának határideje: 2007. június 15. Döntését az alapítvány kuratóriuma 2007. június 30-ig hozza meg, s az eredményt nyilvánosságra hozza. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2007. szeptember 1. Hubert Györgyné és Somogyi László igazgató