Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Igazgatóválasztás

2012.05.01
A vezetői kinevezés eljárása

Mivel a gimnázium jelenlegi igazgatójának, Somogyi Lászlónak az 5 évre szólókinevezése evvel a tanévvel lejár, ezért a XIII. kerületi önkormányzat meghirdette az intézmény vezetői állását.

   A feladatra egyetlen pályázat érkezett, Somogyi Lászlóé. Ebben legfőbb célkitűzéseit megfogalmazva kiemelte, hogy egy liberális, demokratikus és esélyteremtő iskola működését szeretné elősegíteni; azokat az értékeket, amelyek a gimnáziumunkat jellemzik, megtartani olyan körülmények között is, amelyek ma még pontosan nem ismerhetők, de sejthetően nehezítik a működési feltételeket.

   A jogszabályoknak megfelelően a pályázatot megismerték az érintettek: a szülők szervezete, az iskolaszék, a diákönkormányzat, a nevelőtestület és az iskola közalkalmazotti közössége, fórumon lehetőség volt kérdések, észrevételek megfogalmazására. Valamennyien támogatták a pályázatot, a nevelőtestület és az alkalmazottak a 2012. április 4-én tartott értekezleten titkos szavazás során véleményezték a pályázatot, illetve a pályázó személyét. Az eredmény a következő lett:

A nevelőtestület létszáma: 58 fő
jelen volt: 50
előre leadták a szavazatukat zárt borítékban: 3 fő
betegség ill. hivatalos elfoglaltság miatt távol volt: 5 fő

A leadott szavazatok száma: 52
érvényes szavazatok száma: 51
érvénytelen szavazatok száma: 1
igenlő (a pályázatot támogató) szavazat: 51
nemleges szavazat: 0

Az alkalmazotti közösség létszáma :79 fő
ebből jelen volt: 67 fő
előre leadta a szavazatát: 3 fő
beteg ill. hivatalosan távol van: 9 fő

A leadott szavazatok száma: 70
érvényes szavazat: 70
érvénytelen szavazat: 0
igenlő (a pályázót támogató) szavazat: 68
nemleges szavazat: 2

Az igazgató-választó értekezleten jelen voltak a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatalának Művelődési, Ifjúsági és Sportosztályának képviseletében Pappné Vőneki Erzsébet és Hajdú Györgyné, aki ismertette a kinevezés folyamatát: a pályázót a XIII. kerületi önkormányzat szociális, egészségügyi és művelődési bizottsága fogja meghallgatni május 2-án, majd május 17-én a képviselőtestület dönt a kinevezésről.