Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Brandner Nóra

2012.11.23
Elhunyt iskolánk volt tanára. Kedves kollégánk volt 1984-1994 között.

1937-2012

Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését. 

Timótheushoz írt II. levél 4. rész

Fájdalommal adjuk hírül, hogy a gondos rokon, igaz barát, önzetlen munkatárs és elhivatott tanár,

Brandner Nóra

2012. október 29.-én, életének 73. évében elhunyt.

Drága halottunkat 2012. novenber 27.-én 10 órakor búcsúztatjuk a Fiumei Sírkert ravatalozójában.

Hamvai szülővárosában Marosvásárhelyen, a Református Temetőben kerülnek végső nyughelyre  2012. december 4-én kedden 12:00 órakor.

Színes személyisége, embersége, kedvessége és ragyogó szelleme, örökké élni fog emlékeinkben.

A gyászoló barátok