Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

A KELLO által nem átadhatónak minősített tankönyvcsomagok frissített listája

2013.08.30
Teendők

Kedves Szülők!

A KELLO szerdán késő délután végre elérhetővé tette rendelői felületén a tanulók aktuális fizetési állapotát, vagyis hogy mely diákok befizetéseit írták eddig jóvá és melyekét nem. A tankönyvcsomagok azoknak a diákoknak adhatóak át szeptember 2-án, akiknek a befizetését könyvelték vagy (az általuk nem átadhatónak minősített csomagok esetében) a befizetés tényét igazolni tudják.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a KELLO által jóvá nem írt befizetések döntő többsége júliusi vagy augusztus eleji rendben megtörtént fizetés.

Kérjük, hogy amennyiben gyermekük oktatási azonosítója (bármely alább részletezett okból kifolyólag) szerepel az oldal alján megnyitható listán, a tankönyvek szeptember 2-ai átadhatósága érdekében minél előbb vegyék fel velem a kapcsolatot a juhasz_anna@hotmail.com címen.

AKIK EDDIG NEM MUTATTÁK BE A BEFIZETÉST IGAZOLÓ CSEKKSZELVÉNYT VAGY ÁTUTALÁSI BIZONYLATOT, HÉTFŐN FELTÉTLENÜL HOZZÁK MAGUKKAL!

Azokat a tanulókat nem tüntettem fel a listán, akiknek a szülei már bemutatták az átutalási bizonylatot, ill. a csekkszelvényt.

Annak, hogy a KELLO programjában nem átadhatóként szerepel a tankönyvcsomagjuk, több oka lehet:

1. Az összeg még nem került befizetésre

Hétfőn bankzárás előtt még átutalhatják az összeget a 64400068-30107825-11100018-as számlaszámra (a számlatulajdonos neve: KELLO), ill. befizethetik hétfőn is csekket. Amennyiben nap kaptak postai úton díjbekérőt, hétfőn az iskolában kérhetnek névre szóló csekket.

Hétfőn vagy kedden, a fizetést igazoló csekkszelvény vagy teljesített átutalásról szóló bizonylat bemutatása után átvehetik a tankönyveket.

Amennyiben megvan Önöknek a postán kapott díjbekérő, de  átutalással szeretnének fizetni, a közlemény rovatban az azon szereplő befizetőazonosítót tüntessék fel, és, ha kifér, a diák oktatási azonosítóját is és amennyiben még az is kifér, a diák nevét is.

Amennyiben nincs meg Önöknek, az alábbi táblázatban az oktatási azonosító mellett szereplő összeget utalják át, a közlemény rovatban a diák oktatási azonosítóját, és amennyiben kifér, azt is, hogy „isk: 035243”, valamint, ha még az is kifér, a diák nevét is.

2. Augusztus 15-e után fizettek.

3. Az átutalásnál nem tüntették fel a közlemény rovatban sem befizetőazonosítót, sem a diák oktatási azonosítóját

4. a KELLO valószínűleg rendszerhibából kifolyólag nem a valóságnak megfelelően tüntette fel rendelési felületén az Önök befizetésének jóváírását

A KELLO adatai alapján készített frissített lista