Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Műfordítói versenyfelhívás

2015.10.08
Nyelvek napja

MŰFORDÍTÓI VERSENYFELHÍVÁS

A Nyelvek napja alkalmából műfordítói versenyt hirdetünk a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjainak az iskolában tanított idegen nyelvek irodalmából.

A fordítandó szövegeket a melléklet tartalmazza (angol, eszperantó, francia, latin próza, latin vers, német, olasz, orosz). Egy diák több szöveg fordításával is pályázhat.

A jeligés fordításokat kinyomtatva várjuk 2015. november 30-ig az egyes nyelvi szertárakban. (Egy szintén jeligével ellátott lezárt borítékban mellékeljétek a neveteket és osztályotokat!)

A legjobbnak ítélt magyar szövegek 2015. december 12-én, a Nyelvek napja keretében elhangzanak a közönség előtt.

Fordításra kijelölt szövegek: