Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Felvételi eljárást megelőző felvételi vizsgákról

2007.12.19
A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgák időpontjai

Kedves Szülők és Felvételiző Diákok! A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgák időpontjai: a hatodik osztályosok számára: 2008. január 25. 14.00 a nyolcadik osztályosok számára: 2008. január 26. 10.00 Kérjük, hogy a vizsgák előtt legalább negyed órával jelenjenek meg a helyszínen. A pótló felvételi vizsga időpontja 2008. január 31. 14.00. A pótló napon csak azokat a diákokat fogadjuk, akik orvosi igazolást hoznak arról, hogy az első vizsgaalkalommal betegség miatt nem tudtak megjelenni. Az írásbelik mindkét alkalommal két részből állnak, egy anyanyelvi és egy matematika feladatsorból. A vizsga időtartama: 2 óra Kérjük azon diákokat, akik igazoltan sajátos nevelési igényűek, hogy - amennyiben a jelentkezési lapon sajátos elbírálásukat még nem jelezték – telefonáljanak Kiss Gyöngyi minőségi vezetőnek, hogy a vizsgák zavartalanul szerveződjenek. Felhívom a figyelmüket, hogy a sajátos nevelési igény megállapításáról az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét kérjük. Amennyiben valaki egy tantárgy vagy tantárgyrész értékelése alól mentesítve van, az iskolája által erre adott határozatát is kérjük benyújtani. A vizsgákhoz jó felkészülést kíván:

a Berzsenyi Dániel Gimnázium vezetősége

Tájékoztató prezentáció