Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Étkezéssel kapcsolatos nyilatkozatok, tájékoztatók

2016.03.21
2016/17 tanévre

Tisztelt Szülők!

2016/2017 tanévre szóló étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat a következők szerint kell benyújtani:

1. Az 5-ös számú mellékletet a térítési díj vállalásáról. (docx)

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő a díjfizetést vállalja, akkor a személyi adatokat, az "igen" kockát és a dátumot tölti ki, valamint aláírja a nyilatkozatot a  jövedelmekre vonatkozó rész kitöltése nélkül.

Ha nem tudja vállalni a díjfizetést (pl. a család kevés jövedelemből él), akkor a nyilatkozatot teljes egészében kitölti, csatolja hozzá a dokumentumokat. A hiánytalanul kitöltött nyilatkozatokat a csatolt dokumentumokkal együtt a kerület Szociális Osztálya fogja elbírálni.

2. A 8-as számú mellékletet, amely minden kedvezményben részesülő gyermek számára kötelezően kitöltendő.(docx)

3. A XIII. Kerületi Önk. által kiadott tájékoztatót – Tájékoztató az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeiről és Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről és igénybevétel módjáról (docx)

4. Nyilatkozatot, három vagy több gyermek jogcímen (docx)

Kedvezmények, visszafizetés:

  • A kedvezmények érvényesítéséhez szükséges határozatokat a 110-es irodában kell leadni.
  • Amennyiben kedvezményből adódóan a már befizetett teljes összeg vagy ennek egy része visszajár, azt a személyes befizetésnél tudják visszaigényelni.
  • Három- vagy többgyermekes családok esetében, ha a gyermekek között van nappali tagozaton tanuló egyetemista/főiskolás testvér, akkor nekik félévente kell hallgatói jogviszony igazolást behozniuk. A benyújtás időpontjáig teljes térítést kell fizetni. Az igazolás benyújtását követően a kedvezmény visszamenőleg kerül érvényesítésre.
  • Kedvezmények mértéke:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén 50 %

3 vagy több gyermek esetén 50 %

Tartós betegség esetén 50 %

A kedvezményeket csak abban az esetben tudja a szülő érvényesíteni, ha az ehhez szükséges dokumentumokat hiánytalanul leadta az iskola üzemeltetési irodájában. Továbbá felhívom a figyelmüket, hogy csak érvényes, 3 hónapnál nem régebbi határozatokat fogadunk el.

Az ebédlemondással kapcsolatos információk:

  • A 8:30-ig beérkezett lemondások a következő naptól érvényesek.
  • A 8:30 után érkezett lemondásokat a következő naptól már nem tudjuk figyelembe venni, ezek csak a bejelentést követő második naptól érvényesek.
  • Az étkezést telefonon, személyesen és elektronikusan lehet lemondani.

Az újonnan beiratkozott tanulók esetében az első ebédbefizetés személyesen történik a 110-es irodában, ahol a szülők megkapják a szükséges információkat az online befizetéshez.

Az augusztusi ebédbefizetés rendjéről a honlapról tájékozódhat.

Adatlap étkezés efizetéséhez.doc

etkeztetes_igenylesehez_dokumentumok.doc

SzKO-5-3 Települési támogatás_a gyermekek családban történő gond. költségeihez való hozzájárulás_.doc