Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Legfrissebb tankönyves információk

2016.09.03
Aktuális teendők és tudnivalók

Frissítés:

Kedden délután is sok 1. vagy 2. (a késve szállított könyvről szóló) számla érkezett az iskolába. Ezeket szerdán a tanórák közötti szünetekben vehetik át a diákok.

A csekkek és a számlák megérkeztek az iskolába; hétfőn kapják őket kézhez a diákok.

Hétfőn délután sok, eddig hiányzó csekk megérkezett. Kedden a tanórák közötti szünetekben vehetik át őket a diákok.

Sajnos több diákunk esetében is kiderült ma, hogy nem kézbesítettek számukra csekket az iskolába, noha a Szülői felületen a rendelés jóváhagyásakor ezt a lehetőséget választották. Számukra állítólag majd valamikor később küldenek ki számlát az iskolába, vélhetőleg a fizetési határidő lejártát követően. Ők jelenleg (regisztrációt követően) csak bankkártyával tudnak fizetni a Szülői felületen. (Sok diák esetében pedig feleslegesen kézbesített számukra az iskolába számlát a KELLO, hiszen ők a letölthető számlát választották és közülük sokaknak már régen teljesítették is a befizetést.)

Idén is két, látszólag különböző végösszeg szerepel a csekk-számla két oldalán. A számlán csak a nettó végösszeg, a csekken pedig a bruttó, valójában befizetendő/átutalandó végösszeg van feltüntetve!

Átutalásnál feltétlenül tüntessék fel a közlemény-rovatban a kézhez kapott számla fejlécén található számla-sorszámot és a tanuló oktatási azonosítószámát!

A csekkek végösszege a legtöbb tanuló esetében a tankönyvcsomagok átvételekor még hiányzó, később átadott tankönyvek árát még nem tartalmazza! (A tételes számlán le tudják ellenőrizni, hogy a késve átadott tankönyvek fel vannak-e már esetleg tüntetve rajta.) A még ki nem számlázott könyvekről külön csekket és (az utalásos fizetéshez szükséges) számlát fognak kapni a diákok az iskolában, várhatóan októberben. A kézhezvételtől számított 15 napon belül kell majd kifizetniük őket.

Várhatóan november közepén érkeznek meg az iskolába a számlák azon diákok részére, akiknek a most, pótrendelés keretében rendelünk még tankönyvet, illetve azok számára is, akik szeptemberben támogatottról fizetős státuszúra váltottak. Ezeket is a kézhezvételt követő 15 napon belül kell majd befizetniük.

Ha valaki esetleg nem tudja átvenni 13-án hétfőn (vagy 14-én kedden) a csekket az iskolában, vagy az átvett csekkjük netán elkeveredne, a https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login oldalon regisztrációt követően on-line, bankkártyával még tudnak fizetni. Ha ez a fizetés mód nem megfelelő az Önök számára, keressék fel mihamarabb e-mailben (juhasz_anna@hotmail.com) vagy személyesen az iskolai tankönyvfelelőst!

Kedves Szülők!

A tankönyvek árának befizetésére szolgáló csekkek, a számlák és átvételi elismervények remélhetőleg jövő héten megérkeznek az iskolába és az osztályfőnökök kioszthatják őket a tanulóknak. Amennyiben legkésőbb szeptember 12-én hétfőn sem tudnánk a diákoknak az iskolában csekket és az utalásos fizetéshez szükséges számlát adni, kérjük, a további teendőkről honlapunkról tájékozódjanak!
A befizetés határideje egyelőre változatlanul szeptember 15-e.

Amennyiben nem postai csekken, hanem utalással szeretnének fizetni, szintén ajánlott megvárniuk a csekkek kézhezvételét. Átutalásos fizetésnél a közlemény rovatban az utalások beazonosíthatóságához a tanulói azonosító számon (a 7-es kezdődő tizenegy jegyű oktatási azonosítószámon) vagy a tanuló nevén kívül feltétlenül szükséges feltüntetni a csekkel együtt kézhez kapott, kifizetendő számla (sor)számát (nem a befizetőazonosítót, amit tavaly kértek feltüntetni).

Kérjük, hogy a befizetett csekkszelvényeket és az átutalás kinyomtatott (vagy elmentett) igazolásait jól őrizzék meg! (Tavaly sok szülőnek okozott problémát, hogy februárban kérték a szeptemberi befizetések igazolását, amikor netbankból már nem volt visszakereshető a tranzakció; egyes bankok pedig ingyenes nem állítanak ki igazolást róluk.)

Iskolakezdési utalvánnyal a jelenlegi információink szerint október 31-éig fizethetnek az erre kijelölt postahivatalokban. A kijelölt postahivatalok listáját itt találják meg: http://kello.hu/diakokesszulok/postahelyek
Az utalványos fizetéskor feltétlenül vigyék magukkal a teljes számlát! (Tehát utalvánnyal sem tudnak a csekkek kézhezvétele előtt fizetni.)

Amennyiben a rendeléskor  regisztráltak a szülői felületen (nem tanuló azonosítóval belépve hagyták jóvá a rendelést) és az onnan letölthető számlát választották (az iskolába kézbesítendő helyett), a KELLO nem fog papíralapú számlát kézbesíteni az iskolába.

Az on-line bankkártyás befizetés már működik azon szülők számára, akik a megrendeléskor regisztráltak (vagy most regisztrálnak) a szuloifelulet.kello.hu oldalon. https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login Itt bárki (függetlenül attól, milyen módon hagyta jóvá a tankönyvcsomag megrendelését), a korábbi tájékoztatással ellentétben még most is dönthet úgy, hogy mégis inkább bankkártyával fizetne (ehhez azonban regisztrálnia szükséges).

A csekkes és az utalásos fizetés szabadon felcserélhető. Amennyiben mégis szeretnék most megtekinteni, melyik fizetési módot választották a rendeléskor, az oldalon ezt is megtehetik belépést követően (regisztráció nélkül is).

A szülői felületen (regisztráció nélkül is) minden szülő követheti azt is, befizetésük beérkezett-e, elkönyvelték-e már, illetve hogy a tankönyvcsomag teljes ára került-e most kiszámlázásra és befizetésre vagy még be kell majd fizetniük később is egy kisebb összeget (az augusztus végi átvételkor még ki nem szállított, a diák tankönyvcsomagjából hiányzó egy-két könyv miatt).

Az eddig hiányzó fizetős tankönyveket 5-én hétfőn, a támogatottakat pedig 6-án keddtől vehetik át a tanulók.

A tételes számla késése miatt az átvételkor sajnos nem tudtunk listát adni arról, mit kaptak kézhez. A számla megérkezéséig a Szülői felületen (a "Diák rendelései" menüpontban a "Részletek"-re kattintást követően) tudják megtekinteni azt is, milyen tankönyveket rendeltek meg korábban, mit kellett megkapniuk az iskolában.

Amennyiben az elmúlt hónapban a lakcímükre kézbesítettek befizetendő csekket, az nem az idei tanév rendeléséről szól, hanem a tavalyi vagy a tavalyelőtti tankönyvcsomag teljes egészéről vagy egy részéről. Amennyiben ezt az összeget már korábban befizették, de ennek ellenére még most is "nemfizetőként" tartja Önöket nyilván a KELLO, ha igazolni tudják korábbi befizetésüket, természetesen nem kell ismételten befizetniük a kérdéses összeget. Panaszukkal közvetlenül a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-hez fordulhatnak. Szívesen segítünk mi is az iskolában az ügyintézésben, a panaszok csoportos benyújtásában. Az ilyen jellegű problémákat a juhasz_anna@hotmail.com címen jelezhetik.

Az iskolai visszáruzás lehetőségét sajnos megszüntették. Amennyiben valamelyik korábban megrendelt tankönyvre még sincs szükségük, a KELLO már csak az alábbi lehetőséget biztosítja: "A fizetős diákok esetén az átvett tankönyvek vonatkozásában a diáknak/szülőnek 2016. szeptember 15-ig rendeléstől való elállási joga van az adott évi rendelése erejéig, melyet a tankönyvek sértetlen állapotban, a KELLO-hoz történő visszaküldéssel lehet gyakorolni. Elállás esetén a posta- vagy egyéb költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Központi Tankönyvraktár, 2225 Üllő, Zöldmező u. 3."
A tankönyveket ajánlott levélküldeményként tanácsolják feladni vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együtt személyesen Üllőn leadni. A visszaküldött tankönyveket is ki kell fizetniük szeptember 15-éig, az áruk a későbbiekben fog visszafizetésre kerülni. Mielőtt visszapostáznák a tankönyveket, keressék meg a diákok az iskolai tankönyvfelelőst. Elképzelhető, hogy tudunk a problémára más áthidaló megoldást találni.

FONTOS INFORMÁCIÓK TÁMOGATÁST IGÉNYELTEK SZÁMÁRA!

Támogatott tanulók esetében a Szülői felületen továbbra sem a teljes kézhez kapott tankönyvcsomagjuk tartalma látható (csak közülük azok a kiadványok, amelyek augusztusban érkeztek meg az iskolába). Az ő esetükben csak abban az esetben érdemes esetleg a felületet használniuk, amennyiben a gyermek aktuális fizetési státuszát szeretnék ellenőrizni.

A korábbi évektől eltérően nem szeptember végééig, hanem szeptember 8-ig kell igazolniuk, hogy jogosultságuk ebben a tanévben (október 1-jén) is fennáll!

Amennyiben a kérvényezéskor nem olyan MÁK- vagy egyéb határozatot nyújtottak be, amely 2016. október 1-jén is érvényes, kérjük, hogy egy friss határozatot vagy az augusztusban kapott "dupla" családi pótlék utalásáról, kézbesítéséről szóló dokumentumot juttassák el az iskolába szeptember 8-áig.

Juhász Anna

tankönyvfelelős