Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Hittan oktatás

2017.05.19
Hit- és erkölcstan órák iskolánkban

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

"3. &. (3)  Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt."

Ezek alapján iskolánkban a Magyar Katolikus Egyház képviselteti magát. A 7-8. osztályos tanulóink az etika és a katolikus hit- és erkölcstan órák közül választhatnak.

Magyar Katolikus Egyház
Képviselő: Jeney Éva hitoktató
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
jeney.eva@berzsenyi.hu