Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Tankönyvátadás 2018/2019

2018.08.29
Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A tankönyvek átadása szeptember 3-án, a Tanévnyitó utáni osztályfőnöki órákon fog megtörténni. Gyermekeik ezen a napon megkapják a számukra megrendelt tankönyveket – kivételt képeznek bizonyos angol és francia nyelvkönyvek. Ezekről majd a szaktanárok fogják Önöket tájékoztatni.

A Magyar Kormány döntése alapján, a 2017. szeptember 01-én kezdődő tanévtől kiterjesztették az ingyenes tankönyvellátás körét. Az ingyenesség alanyi jogon jár minden általános iskolás, valamint a középiskolák első évfolyamán tanuló diáknak.

Ezek a tankönyvek az iskola Tankönyvtárának tulajdonát képezik, ezért bennük Támogatott tankönyv pecsét található. A tankönyvek addig maradhatnak a tanulóknál, amíg az adott tantárgyat tanulják, ill. érettségit tesznek belőle. (Kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.) Ezekbe a tankönyvekbe csak ceruzával lehet írni! Ha gyermeke szövegkiemelőt vagy tollat szeret használni, akkor kérjük, szerezzen be számára saját tankönyveket, az iskolai példányokat pedig adják le a tankönyvfelelősnek a könyvtárban.

A fizetős diákok (a középiskolák 10., 11. és 12. évfolyamán ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult diákok) számára a tankönyvek árának befizetési határideje: 2018. szeptember 15.

Gyermekük szeptember 3-án a tankönyvek mellé megkapja a számlát a fizetési csekkel. A számla hátoldalán megtalálható a megrendelt könyvek listája. A számlázás a kiszállított tankönyvmennyiség alapján történt.

Azon fizetős tanulók részére, ahol a szülő jelezte az elektronikus számla igényét, nem küldtek papír alapú számlát. A KELLO szülői felületén online fizetéssel kell rendezniük a számlájukat. A tankönyvrendelési felületen az online fizetés ténye látható lesz a tankönyvfelelős számára.

A befizetések határideje: 2018. szeptember 15.

A szülői felületen történő fizetés mellett lehetőség van banki átutalással is kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét a számlán található KELLO bankszámlaszámra 64400068-30107825-11100049. Kérjük, ebben az esetben az utalás közleményében feltétlenül szíveskedjenek megadni a kifizetendő számla számát és a diák nevét vagy oktatási azonosítóját. Fizethetnek továbbá a postahivatalokban, akár iskolakezdési utalvánnyal is. A postahivatalok listája elérhető a kello.hu/diakokesszulok menüben.

A befizetések határideje: 2018. szeptember 15.

A fizetős diákok esetén az iskolakezdés időszakában átvett tankönyvek vonatkozásában a diáknak/szülőnek 2018. szeptember 15-ig rendeléstől való elállási jogot biztosít a KELLO. Ebben az esetben a tankönyveket sértetlen állapotban, a KELLO-hoz kell visszaküldeni. Elállás esetén a posta- vagy egyéb költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  (Üllő) Budaörs, OLK 1000. Az így postázott tankönyveket ellenőrzik, visszaküldésük jogosságát kivizsgálják. Abban az esetben, ha nem indokolt a visszáruzás a szülő részéről (pl.: nincs iskolaváltás, osztályismétlés, költözés stb.; a tankönyvek nem a 2018/2019-es tanévre lettek megrendelve; kifogásolható a minőségük, pl.: pecsétesek, szakadtak, stb.) a KELLO nem visszáruzza a tankönyveket.

A szülők számára készült információs anyagot a kello.hu weboldalon a Diákok és Szülők mappában, valamint a Szülői ügyfélkapuba történő bejelentkezés során a Dokumentumok menüben is elolvashatják.

Segítő együttműködésüket megköszönve,

üdvözlettel:

Iskolavezetés, tankönyvfelelős