Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Tájékoztató a tanulói tankönyvtámogatás igényléséhez

2019.03.28
2019/20-as tanév

Kedves Szülők!

Aki tankönyvtámogatást szeretne igényelni a következő tanévben gyermekének a 10-12. évfolyamon - miután az ingyenes tankönyvellátás alanyi jogon "csak" az iskolánkban tanuló  7-9. évfolyam tanulóit érinti -, az kérjük, olvassa el a Tájékoztatót.

Ebből kiderül, hogy mit kell a nagycsaládosoknak, és mit az egyéb igénylőknek kitölteni és mellékelni is hozzá igazolásként.

Tanulói tankönyvtámogatás igénybevétele a 10-12. évfolyamon

TÁJÉKOZTATÓ

Idén is kedvezményes tankönyvellátásban részesülhetnek a törvény szerint a

  • tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók – erről szakorvosi igazolás szükséges, vagy a magasabb családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
  • három- vagy többgyermekes családban élő gyermekek – erről emelt összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás szükséges, és a nyilatkozat az eltartott gyermekekről. Családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként be lehet nyújtani: MÁK igazolást, bérjegyzéket, pénzintézeti számlakivonatot, postai igazolószelvényt. Kérem, hogy az igazolások az igény benyújtásának időpontjában ne legyenek 30 napnál régebbiek!
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók – az erről szóló határozat másolata szükséges. Ez utóbbi kedvezményt a lakóhely szerinti önkormányzatnál lehet igényelni (ott adnak tájékoztatást, milyen iratokat szükséges hozzá benyújtani.);
  • sajátos nevelési igényű tanuló esetén – a szakértői bizottság szakvéleménye;
  • gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló – az erről szóló határozat másolata szükséges;

Az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” elnevezésű és a nagycsaládos „Nyilatkozat az eltartott gyermekekről” című nyomtatványok innen letölthetők!

Kérem a nagycsaládosokat, hogy az eltartott gyerekekről szóló Nyilatkozatot az Igénylőlaphoz csatolva adják be a jogosultságot igazoló dokumentumokkal együtt. (Ez összesen három lap). Ha a 18. életévét betöltött gyermekük 2018 őszén szeretné megkezdeni tanulmányait a felsőoktatásban, kérem, azt is tüntessék fel a nyilatkozaton úgy, hogy egyértelmű legyen, még nem jár oda!

A támogatás jogosultságát igazoló okiratoknak 2019. szeptember 1-jén is érvényesnek kell lenniük! Amennyiben az érvényesség határideje 2019. szeptember 1. előtt jár le, akkor a tankönyvek átvétele előtt, de legkésőbb 2019. szeptember 15-ig be kell nyújtaniuk az új okiratokat (pl. a nagykorú testvér iskolalátogatási igazolását).

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az ingyenes tankönyveket iskolánk tankönyvtári kölcsönzéssel biztosítja. 7-12. évfolyamon minden tankönyvet szeptembertől júniusig kölcsönöznek a gyerekek. A tanév végén az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek, munkatankönyvek kivételével - visszakérjük, de a tanulóknál maradnak azok a könyvek, amit több éven keresztül használnak (térképek, feladatgyűjtemények, függvénytáblázat stb.).

Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azokat a tanulónak tanév végén pótolnia vagy kártérítenie kell.

Az érettségi felkészüléshez szükséges (tan)könyvek a könyvtárból bármikor kölcsönözhetők.

Az igénylőlapot az eltartottakról szóló nyilatkozattal és/vagy a jogosultságot igazoló dokumentumokkal

2019. április 12-ig kérem, hogy juttassák el az iskola könyvtárába!

S. Molnár Lídia

tankönyvfelelős