Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Tankönyvátadás 2019/2020

2019.08.28
Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A tankönyvek átadása iskolánkban: 2019. szeptember 2.

A Tanévnyitó utáni osztályfőnöki órákon kapják meg gyermekeik a számukra megrendelt tankönyveket – kivételt képeznek bizonyos angol és francia nyelvkönyvek. Ezekről majd a szaktanárok fogják Önöket tájékoztatni.

A 7., 8. és 9. évfolyamra beiratkozott diákokat az ingyenes tankönyvellátás köre érinti, nekik az ingyenesség alanyi jogon jár.

Ők támogatott tankönyveket kapnak, újakat és használtakat egyaránt. Ezek a tankönyvek az iskola Tankönyvtárának tulajdonát képezik, ezért bennük Támogatott tankönyv pecsét található.

Ezekbe a tankönyvekbe csak ceruzával lehet írni! Ha gyermeke szövegkiemelőt vagy tollat szeret használni, akkor kérjük, szerezzen be számára saját tankönyveket, az iskolai példányokat pedig adják le a tankönyvfelelősnek a könyvtárban. (Kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek (nyelvkönyvek), melyek nem minősülnek tartós tankönyvnek, így bátran írhatnak bele tollal is!)

Ezek a tankönyvek addig maradhatnak a tanulóknál, amíg az adott tantárgyat tanulják, ill. érettségit tesznek belőle. A már nem használt tankönyveket a tanév végén kérjük, hozzák vissza a könyvtárba!

A 10., 11. és 12. évfolyamán ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok az osztálytársaikkal együtt kapják meg tankönyveiket. Ezekben a tankönyvekben Támogatott tankönyv pecsét található.

Ezek a könyvek a könyvtár tulajdonát képezik. A tankönyvek addig maradhatnak a tanulóknál, amíg az adott tantárgyat tanulják, ill. érettségit tesznek belőle. A már nem használt tankönyveket a tanév végén

kérjük, hozzák vissza a könyvtárba!
Ezekbe a tankönyvekbe csak ceruzával lehet írni! Ha gyermeke szövegkiemelőt vagy tollat szeret használni, akkor kérjük, szerezzen be számára saját tankönyveket, az iskolai példányokat pedig adják le a tankönyvfelelősnek a könyvtárban. (Kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek (nyelvkönyvek), melyek nem minősülnek tartós tankönyvnek, így bátran írhatnak bele tollal is!)

A 10., 11. és 12. évfolyamán ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult, fizetős diákok is szeptember 2-án kapják meg a tankönyveket a számlával és a fizetési csekkel együtt. A számla hátoldalán megtalálható a megrendelt könyvek listája. (A számlázást a KELLO a kiszállított tankönyvmennyiség alapján készítette.)

A tankönyvek árának befizetési határideje: 2019. szeptember 15.

Azon fizetős tanulók részére, ahol a szülő jelezte az elektronikus számla igényét, nem küldtek papír alapú számlát. A KELLO szülői felületén online fizetéssel kell rendezniük a számlájukat. A tankönyvrendelési felületen az online fizetés ténye látható lesz a tankönyvfelelős számára is.

A szülői felületen történő fizetés mellett lehetőség van banki átutalással is kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét a számlán található

KELLO bankszámlaszámra 64400068-30107825-11100049.

Kérjük, ebben az esetben

az utalás közleményében

feltétlenül adják meg

a kifizetendő számla számát és a diák nevét vagy oktatási azonosítóját.

Fizethetnek továbbá a postahivatalokban, akár iskolakezdési utalvánnyal is. A postahivatalok listája elérhető a kello.hu/diakokesszulok menüben.

A befizetések határideje: 2019. szeptember 15.

A fizetős diákok esetén az iskolakezdés időszakában átvett tankönyvek vonatkozásában a diáknak/szülőnek 2019. szeptember 15-ig rendeléstől való elállási jogot biztosít a KELLO. Ebben az esetben a tankönyveket sértetlen állapotban, a KELLO-hoz kell visszaküldeni. Elállás esetén a posta- vagy egyéb költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  (Üllő) Budaörs, OLK 1000.

Az így postázott tankönyveket ellenőrzik, visszaküldésük jogosságát kivizsgálják. Abban az esetben, ha nem indokolt a visszáruzás a szülő részéről (pl.: nincs iskolaváltás, osztályismétlés, költözés stb.; a tankönyvek nem a 2019/2020-as tanévre lettek megrendelve; kifogásolható a minőségük, pl.: pecsétesek, szakadtak, stb.) a KELLO nem visszáruzza a tankönyveket.

A szülők számára készült információs anyagot a kello.hu weboldalon a Diákok és Szülők mappában, valamint a Szülői ügyfélkapuba történő bejelentkezés során a Dokumentumok menüben is elolvashatják.

Segítő együttműködésüket megköszönve,

Üdvözlettel:

Iskolavezetés, tankönyvfelelős