Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Műalkotások párbeszéde

2019.11.04
Versenyfelhívás a Nyelvek napjára

Versenyfelhívás

HOGYAN BESZÉLGETNEK A MŰALKOTÁSOK?

címmel képzőművészeti versenyt hirdetünk a Nyelvek napja alkalmából

A versenyzőknek két esetleg három szabadon választott képzőművészeti alkotást kell 5-8 percben élőszóban bemutatniuk magyar nyelven, úgy, hogy előadásukat vizuális anyaggal is illusztrálják.

Az előadás teremtsen kapcsolatot a különböző alkotóktól származó műalkotások között, mutassa be, hogyan beszélgetnek egymással, hogyan hatnak egymásra az alkotások. Ez a kapcsolat lehet közös téma, motívum, ábrázolásmód, kompozíció, stílus, színhasználat stb.

A választott művek alkotói az angol, francia, német, olasz, orosz képzőművészet képviselői legyenek. Az alkotók lehetnek azonos nemzetiségűek is.

Kérjük, hogy a vizuális segédanyagot pendrive-on hozzák magukkal a versenyzők.

A versenyt 2019. december 7-én a Nyelvek napja délelőttjén rendezzük.

A nevezést 2019. november 28-ig adhatjátok le Kormos Mária tanárnőnél a 112-es szertárban vagy a következő e-mail címen: kormosmaria07@gmail.com

A nevezésben szerepeljen a versenyző diák neve, osztálya és a bemutatott művek címe.