Nyelvek Napja 2015
Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest
 
Bevezető
   
   

2015. december 12-én hagyományteremtő szándékkal először rendeztük meg a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban a Nyelvek Napját, amelynek során diákjaink - szervezőként, ill. közönségként - bepillantást nyerhettek a soknyelvűség színes kavalkádjába.
Előadások, nyelvi vetélkedők, műfordítás, művészettörténeti verseny, idegen nyelvű színdarab, dalszövegfordító verseny, film, versek, rendhagyó nyelvórák, kerekasztal-beszélgetések, játékok, dalok, mondókák, plakátok, diákcsere-élménybeszámolók, nemzetek táncai és ételei kalauzolták valamennyi résztvevőt a magyar és számtalan idegen nyelv izgalmas világában, különbözõ kultúrákban.


Szervezők: diákok és valamennyi nyelvi munkaközösség
   
 

   
 
   


 
Programok
   
   
Általános tudnivalók | pdf
Programok a 9-12. évfolyam számára | pdf
Programok a 7-8. évfolyam számára | pdf
Büfé-felhívás
| pdf
   
 

   
 
   


 
Pályázatok
   
   
Műfordító pályázat / A fordítandó művek:

Angol pdf | Eszpreantó pdf | Francia pdf | Latin próza pdf | Latin vers pdf | Német pdf | Olasz pdf | Orosz pdf


Művészettörténeti verseny:

„Hogyan beszélgetnek a műalkotások?”
A versenyzőknek két esetleg három szabadon választott képzőmuvészeti alkotást kellett élőszóban bemutatniuk magyar nyelven maximum 5-8 percben úgy, hogy előadásukat vizuális anyaggal is illusztrálják.
Feltétel volt, hogy az előadás teremtsen kapcsolatot a bemutatott műalkotások között, ill. hogy a választott művek különböző alkotóktól származzak.

   
 

   
 
   


 
Eredmények
   
   
Műfordító pályázat
Gratulálunk valamennyi pályázónak!
   
    Angol    
    1. helyzett: Eliassen Nóra 9. D    
    2. helyezett: Simon Eszter 10. D    
    3. helyzett: Lipták Panna 11. D    
    Dicséretben részesült:    
    Martin Daniella 11. D    
   
   
    Eszperantó    
    1. helyezett: Mile Tamás 11. B | Fordítása: pdf    
   
   
    Francia    
    A díjazott mű fordítói:    
    Csallóközi Luca 10. D    
    Harkai Alexa 12. D    
    Ronyecz Antónia 12. D    
    Fordításuk: pdf    
   
   
    Német    
    1. helyezett: Macskásy Éva 10. A | Fordítása: pdf    
    Dicséretben részesültek:    
    Dirner Hedvig 11. D    
    Farkas Máté 11. D    
    Hankusz Sára 11. D    
   
   
    Olasz    
    1. helyezett: Erdei Blanka 11. D | Fordítása: pdf    
    Dicséretben részesültek:    
    Juhász Dóra 11. D    
    Basa Dorottya 12. A    
   
Művészettörténeti verseny
Gratulálunk valamennyi pályázónak!
   
    1. helyezett:    
    Iványi Balázs 10. A | Prezentációja: Átjárók    
    2. helyezettek:    
    Szöllősi Luca 10. A | Prezentációja: Van Eyck: Arnolfini házaspár és Frida Kahlo: A két Frida    
    Breczku Fanni 12. A | Prezentációja: Verba volant, scripta manent    
    3. helyezettek:    
    Hámor Anna 10. A | Prezentációja: Van Gogh: Kévéházi terasz éjjel és Edgar Degas: Abszint    
    Takács Anna 10. A | Prezentációja: A hinta    
    Dicséretben részesültek:    
    Macskásy Éva 10. A | Prezentációja: Botticelli: Vénusz születése és Michelangelo: Ádám teremtése    
    Simon Eszter 10. D | Prezentációja: Kétféle kiűzetés a Paradicsomból    
   
Magyar nyelvi vetélkedő
Szójátékos "Mindent vagy semmit"

   
   
Gratulálunk a nyertes csapatnak!
   
    Szálas Dániel 12. C    
    Bertalan Dávid 10. C    
    Simon Barnabás 9. C    
   
Angol dalszövegfordító verseny
Berzsenyis dalok

   
   

Gratulálunk a díjazott fordítóknak!

   
    Gyulánczi Flóra 9. B és Keresztes Zsófia 10. C | Presser Gábor: Neked írom a dalt | Fordítás: pdf    
    Szabra Réka és Siemelink Johanna 11. C | Turnovszky Tamás: Eltakarják a napot | Fordítás: pdf    
 

   
 
   


 
Fotógyűjtemény
   
   
A fotókat készítették:
Sólyomné Molnár Lídia / fotók: >>
Czeglédi Zsombor 11. B / fotók:
>>
   
 

   
 
   


 
   


 
Készült: 2016. január 7-én