Berzsenyi Dániel Gimnázium


Hírek
Aktuális, hírek

Hubert Györgyné

2015.04.23
Elhunyt iskolánk tanára, kedves kollégánk.

Hubert Györgyné 1969 óta tanított a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. Meghatározó egyénisége volt mind a szakmai, mind a pedagógiai munkának, mindvégig szívén viselte az iskola sorsát. Fontos volt számára, hogy minden szempontból jól működjön kedves iskolája. Szeretettel ápolta hagyományait, és újította, ha arra volt szükség. Keze alatt született, fejlődött a speciális matematika tagozat, de komoly szerepe volt fizika tagozatunk alakításában is.

Évtizedeken keresztül mindkét tagozaton kiemelkedően színvonalas munkát végzett. 1973-ban dolgozott az MTA Matematikai Kutatóintézet felkérésére “A matematika és fizika összehangolt tanítása a speciális matematika tantervű osztályokban” elnevezésű kutatásban. 1989-ben a budapesti hatosztályos speciális matematika tagozat tantervének kialakításában is szerepet vállalt. 1975-től 1995-ig vezette a matematika munkaközösséget. 1995-től két tanéven keresztül az iskola igazgatója volt.

Pedagógiai munkáját szorgalom, precizitás, kérlelhetetlen őszinteség és tartás jellemezte; követelő és inspiráló igényesség magával, kollégáival, tanítványaival szemben. A tanítás mellett feladatának érezte a fiatal kollégák felkarolását, támogatását. Példaértékű szakmai igényességgel végzett tanórai munkája mellett az iskolai élet számos területén említésre méltót alkotott. 8 matematika, ill. fizika tagozatos osztály osztályfőnöke volt, ez összesen 32 év osztályfőnökség! Táborvezető tanárként évekig segítette a Nulladokos tábor szervezését. 1985-1995-ig volt az iskola beiskolázási felelőse, ő tartotta a kapcsolatot az általános iskolákkal. Éveken át főszervezője volt a pályaválasztást segítő „Szakmák Napja” rendezvénynek. Naprakész volt bármilyen szervezési kérdésben, kollégái, tanítványai egyszemélyes iskolai információs központnak tekinthették. Évtizedeken át készítette az iskola órarendjét.

Szakmai munkáját több kitüntetéssel, díjjal ismerték el:

  • 1980 Miniszteri dicséret
  • 1985 Kiváló munkáért kitüntetés
  • 2001 Graphisoft Alapítvány a Magyar Matematika Oktatásért díja
  • 2007 Arany Katedra Emlékplakett
  • 2011 Beke Manó Díj

1973-tól több éven keresztül vezetett geometria gyakorlatot az ELTE-TTK Geometria tanszékén.
A Műszaki Könyvkiadónál több német nyelvről fordított példatárat, könyvet lektorált, például Vermes Miklós Mechanika példatárát. Több évig tagja volt a matematika OKTV középbizottságának. Többször volt középszintű érettségi elnök, 2005-től a kétszintű érettségi beindulása óta matematikából emelt szintű szóbeli bizottság elnökeként és javításvezetőként dolgozott.

Tanítványai kiválóan szerepeltek az emelt szintű matematika érettségi vizsgákon, és több országos versenyen értek el szép eredményeket matematikából és fizikából. Többek között a matematika OKTV-n, az Arany Dániel Matematika Versenyen, az Eötvös fizika versenyen és a KöMaL pontversenyeiben volt helyezett diákja.

Mindig fontosnak tartotta az önképzést. 1971-től a megszűnéséig ott volt az összes speciális matematika tagozatos nyári továbbképzésen, többször részt vett a Rátz László Vándorgyűlésen. Fáradhatatlan volt az új eszközök megismerésében. A megszerzett tudást magától értetődő természetességgel építette be napi pedagógiai gyakorlatába. Lelkesen kísérletezett pl. a dinamikus geometriai szoftverekkel. Ha úgy látta jónak, aktív táblán keltette életre az előző este megszerkesztett ábrákat, bár az igazi élmény szabad kézzel alkotott ábráinak születésénél volt jelen lenni.

Kezdetektől fogva részt vett az iskola Matektáborának szervezésében. Témáit alaposan felépített, lépésről lépésre haladó feladatsorokba öntve adta át diákjainak. Foglalkozásainak elektronikus jegyzetét nagy gonddal készítette el.
Iskolánkért végzett 46 éves(!) munkája példaértékű tanárok, diákok számára egyaránt.

Egykori diákjának visszaemlékezése.

Egykori diákjának, későbbi kollégájának visszaemlékezése.

Tanítványainak vele készített riportja: 1.rész 2. rész